top of page

Privacybeleid

Gegevensbescherming

Algemene kennisgeving en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:


Bellabears - Bearded Collies
Lutz Dongus
Eupener Strasse 152
41066 Mönchengladbach


De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt beschikbaar gesteld in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die worden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in serverlogbestanden. Dit zijn:

Bezochte pagina op ons domein
Datum en tijd van het serververzoek
Browsertype en browserversie
Besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
IP adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.


Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen

Persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als het nodig is om het contract te verwerken. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.


Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.


YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube om video-inhoud te integreren en weer te geven. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Details over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagentje), is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies zijn geplaatst (bijv. Voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.


Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en, indien nodig, reclame.


IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar afkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter enkele functies van onze website beperken. U kunt ook voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google worden verzameld. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Details over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .


Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Directe overschrijving

Onze website maakt betaling via "Sofortüberweisung" mogelijk. De betalingsdienstaanbieder is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Met behulp van de "Sofortüberweisung" -procedure ontvangen we een realtime betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen aan onze verplichtingen te voldoen.

Bij betaling met “Sofortüberweisung” worden uw PIN en TAN naar Sofort GmbH gestuurd. De betalingsprovider logt in op uw online bankrekening, controleert automatisch uw rekeningsaldo en voert de overboeking uit. Een onmiddellijke bevestiging van de transactie volgt. Ook uw verkopen, de kredietlimiet van uw rekening-courantkrediet en het bestaan van andere rekeningen en hun voorraden worden na het inloggen automatisch gecontroleerd.

Naast PIN en TAN omvat de verzending naar Sofort GmbH ook betalingsgegevens en persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Deze gegevensoverdracht is nodig om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 lid 1 lit. b AVG (verwerking om een contract uit te voeren). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven van kracht in geval van herroeping.

Details over betaling met onmiddellijke overschrijving vindt u op: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .


XING-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij het oproepen van een pagina met geïntegreerde Xing-functies wordt een verbinding met de Xing-servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. IP-adressen worden niet opgeslagen en gebruiksgedrag wordt niet geëvalueerd.

Details over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .


Pinterest-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk Pinterest. De aanbieder is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS.

Wanneer u een pagina met functies van Pinterest oproept, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. Loggegevens worden naar de Pinterest-servers verzonden. De servers bevinden zich in de VS. Met de loggegevens kunnen conclusies worden getrokken over uw IP-adres, bezochte websites, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van het verzoek, uw manier van gebruik van Pinterest en cookies.

Details hierover vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .


Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Nadat op een door Google geplaatste advertentie is geklikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten ontdekken hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als websitebeheerder hebben we een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.


Google-weblettertypen

Onze website maakt gebruik van weblettertypen van Google. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Door het gebruik van deze weblettertypen is het mogelijk om u de door u gewenste presentatie van onze website te laten zien, ongeacht welke lettertypen lokaal beschikbaar zijn. Dit gebeurt door de Google Web Fonts op te halen van een Google-server in de VS en de bijbehorende overdracht van uw gegevens naar Google. Dit is uw IP-adres en welke van onze pagina's u heeft bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de optimale presentatie en overdracht van onze website.

Het bedrijf Google is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield". Deze gegevensbeschermingsovereenkomst is bedoeld om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU.

Details over Google Web Fonts vindt u op: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about en meer informatie in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl= de

Bron: configurator voor gegevensbescherming van mein-datenschutzbeauftragter.de

Disclaimer van aansprakelijkheid


1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grove nalatigheid heeft gehandeld. schuldig.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting pas van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit zou zijn technisch mogelijk en redelijk voor hem om het gebruik te voorkomen in geval van illegale inhoud.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina's. Hij distantieert zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases tot de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. . Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet de persoon die louter naar de betreffende pagina verwijst. publicatie via links.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten.
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk worden beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy
Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, gebeurt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van de contactgegevens die in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen zijn gepubliceerd door derden om informatie te verzenden die niet uitdrukkelijk is aangevraagd, is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

6. Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins
Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wanneer u onze website bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's linken aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op
http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

7. Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google+ plug-ins
Onze website maakt gebruik van de "+1" -knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is te herkennen aan het "+1" symbool op een witte of gekleurde achtergrond.

Wanneer u een pagina op onze website oproept die een dergelijke knop bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Google-servers. De inhoud van de "+1" -knop wordt rechtstreeks van Google naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. Wij hebben dus geen invloed op de hoeveelheid data die Google verzamelt met de button. Volgens Google worden er geen persoonlijke gegevens verzameld zonder een klik op de knop. Dergelijke gegevens, inclusief het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt voor ingelogde leden.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google voor de "+1" -knop: http: //www.google.com/intl /de/+/policy/+1button.html .

Als u een Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw lidgegevens die zijn opgeslagen op Google, moet u zich afmelden bij Google Plus voordat u onze website bezoekt.


Disclaimer

1. Inhoud
De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van enige verstrekte informatie, inclusief enige vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of volledig verwijderd zonder afzonderlijke aankondiging.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar op zijn pagina's wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en zou kunnen voorkomen dat de bezoekers van zijn site die pagina's zouden bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van de informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur van de respectieve pagina's aansprakelijk zijn, niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor posts of berichten die zijn gepubliceerd door gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten op zijn pagina.

3. Auteursrecht
De auteur was van plan om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, om het auteursrecht van het respectieve object aan te geven.
Het copyright voor al het materiaal dat door de auteur is gemaakt, is voorbehouden. Elke vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Privacybeleid
Als de mogelijkheid wordt geboden voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen), vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten verzenden, zullen worden gestraft.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, wordt de inhoud of geldigheid van de andere delen niet beïnvloed door dit feit.

bottom of page